Løsninger

Guri lager løsninger som sparer bedrifter for tid. Levert som en tjeneste som automatisere hverdagen.

Noe av det vi har løst

Flytdiagram for hvordan Guri AS har implementert en løsning for lesing og tolkning av varedeklarasjoner med AI

Lese og tolke varedeklarasjoner

Vi har laget en løsning som leser varedeklarasjoner, tolker informasjonen og konverterer den til formatet kunden trenger. Kvalitetssikring og kontrollsystem laget som en webapplikasjon for å kontrollere, trene opp og forbedre lesingen av dokumenter. Den ferdig leste informasjonen lagres i kundens database og datavarehus. Kundens besparelse er 3 500 - 4 500 timer årlig.

Flyt for å risikokartlegge verdikjeden til en bedrift i henhold til Åpenhetsloven og OECD sine retningslinjer for aktsomhetsvurderinger

Risikokartlegging av verdikjeder

Vi laget en digital selvbetjent tjeneste løsning (i vårt tidligere selskap) som automatisk klassifiserer antatt risiko for menneskerettighetsbrudd, lovbrudd, korrupsjon og arbeidsrettighetsbrudd i verdikjeden til bedrifter. Løsningen brukes av bedrifter for å følge kravene i OECD og Åpenhetslovens retningslinjer. Systemet baserer seg på en kryssing av offentlig informasjon, risikomatriser og transaksjonsdata fra regnskapet. Typisk besparelse er 50-500 timer årlig, avhengig av kompleksitet.

Prat med oss.

Så kan vi sammen finne løsninger som gjør dere mer lønnsomme, frigjør tid og åpner opp nye muligheter. Har dere samme utfordringer som noen av våre kunder, eller helt nye utfordringer? Vi liker begge deler!