Automatiser tidkrevende oppgaver.

Guri hjelper bedrifter å anvende teknologi, for å automatisere tidkrevende oppgaver.

Vi løser det.

Møt Guri - din digitale kollega som tar deres virksomhet til nye høyder ved hjelp av avansert teknologi, automatisering av oppgaver og optimalisering av forretningsprosesser. Guri frigjør tid, slik at dine ansatte kan fokusere på det som virkelig skaper verdi! Guri automatiserer tidkrevende oppgaver.

Dokumenter

Mottakslister, fraktdokumenter, Excel-ark eller PDFer. Ikke kast bort verdifull kapasitet på å flytte informasjon et system kan gjøre.

Integrasjoner

Vi får systemene dine til å snakke sammen så det aldri er tvil om hvilken informasjon som er gjellende. Aldri mer dobbeltarbeid!

Innsikt

Ved å samle informasjon og data, får dere bedre innsikt til å ta bedre avgjørelser. Ikke gå glipp av de åpenbare mulighetene.

Dette er oss.

Vi er et allsidig team som elsker å løse utfordringer. Vi tar i bruk teknologi som hjelper automatisere tidkrevende prosesser. På den måten frigjør dere tid og ressurser til å drive verdiskaping, ikke manuelle prosesser.

Vår erfaring er bygget gjennom flere oppstarts- og vekstbedrifter. Teamet vårt kan hjelpe dere fra idéutvikling til ferdige automatiserte prosesser. Vi hjelper dere fra drøm til kommersiell løsninger.

Vi er flinke til mye, men ekstra flinke til:

  • Finne muligheter i data
  • Idéutvikling og prototyper
  • Automatisere og forbedre prosesser
  • Integrasjoner og samhandling